Aktuālie iepirkumi

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Projekts : ES Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4.kārta”
Pasūtītājs : SIA „Ķekavas nami” reģ. Nr. 40003359306

Iepirkuma priekšmets – „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta - projektēšana”, ID Nr. ĶN 2016/1

Tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas : SIA „Firma L4” ( reģ.nr. 40003236001 ) par piedāvāto līgumcenu 41 800,00 EUR (bez PVN).

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2016.gada 2.martā.

kohēzijas fonds  es
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Iepirkumu arhīvs

Noslēgtie līgumi