Aktuālie iepirkumi

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Pasūtītājs - SIA „Ķekavas nami”
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111


Iepirkuma priekšmets – „80 - dzīvokļu mājas „Valdlauči-5” Valdlaučos, Ķekavas novadā kāpņu telpu kosmētiskais remonts” (ID Nr. ĶN – 2016/2)

No piedāvājumiem, kas atbilda Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu. Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2016.gada 12.jūlija sēdē (prot. Nr.3/ĶN-2016/2).

Līgums 22.07.2016. noslēgts ar Pilnsabiedrību „Stefs MD” , reģ.nr. 40103579122, par piedāvāto līgumcenu EUR 24 753'19 bez PVN. Iepirkumu arhīvs